Contactgegevens

OBS De Pionier
De Stoeken 1

9202LS Drachten
Tel. 0512 - 582620
Email. a.beving@opo-furore.nl

 

 

OBSDe Vlinderboom -NT2-school

De Ringen 2

9202 NW Drachten

Tel. 0512-582611

Email. e.visser@opo-furore.nl

 

De schoolbelofte

Wij stimuleren en ontwikkelen een onderzoekende houding bij de leerlingen. Wij leren ze nieuwsgierig te zijn en kritisch te denken. Door middel van de zeven stappen voor onderzoekend en ontwerpend leren willen wij dit bereiken.  
De schoolbelofte aan leerlingen en ouders.
Als jij bij ons op school zit, beloven wij jou, leerling:  
     Voor het leren 

• Dat wij je hulp en handvatten bieden bij dat wat je moeilijk vindt; 

• Dat wij je een veilige en rustige plek bieden om te leren; 

• Dat wij je duidelijkheid, structuur en zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) geven voor je eigen leerproces. 

• Dat wij het samenwerken bevorderen en dat we zoveel mogelijk zullen aansluiten bij jouw belevingswereld. 

• Dat wij je skills meegeven die passen bij huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

• Dat wij je ruimte bieden voor creatief denkvermogen op verschillende vakgebieden en om je talenten te ontwikkelen.  
 
     Je persoonlijke ontwikkeling 

• Dat wij je helpen bij de dingen die je niet durft en handvatten bieden om het zelf te doen. 

• Dat wij je autonomie geven wat betekent dat je jezelf mag zijn, dat je mag meedenken en praten over je eigen leren, dat wij ervoor
zorgen dat leren met plezier gaat en dat wij ervoor zorgen dat jij je competent voelt om alle dingen te ondernemen. 

• Dat wij je helpen zelfvertrouwen te hebben bij alles wat je doet, dat wij ervoor zorgdragen dat je met plezier naar school gaat, en dat je deel uitmaakt van onze familie: ‘De Barte’.  

Als uw kind bij ons op school zit, beloven wij u, ouder:  
     Voor het leren: 

• Dat wij investeren in uw kind; dat wij hem/haar zullen uitdagen te presteren zoals het verwacht mag worden of zelfs nog iets hoger.  
     Voor hun persoonlijke ontwikkeling 

• Dat wij ervoor zorgen dat de school een inspirerende school en zichtbare school is. 

• Dat u bij ons terecht kunt voor verschillende vragen, dat wij open en transparant zullen zijn in onze communicatie. 

• Dat wij een open-deur-beleid hanteren, binnen en buiten lestijden uiteraard binnen afgesproken kaders. 

• Dat wij u betrekken bij schoolactiviteiten en het onderwijs aan uw kind. 

 

Contactgegevens

OBS De Pionier
De Stoeken 1

9202LS Drachten
Tel. 0512 - 582620
Email. a.beving@opo-furore.nl

 

 

OBSDe Vlinderboom -NT2-school

De Ringen 2

9202 NW Drachten

Tel. 0512-582611

Email. e.visser@opo-furore.nl

 

 

Contactgegevens

OBS De Pionier
De Stoeken 1

9202LS Drachten
Tel. 0512 - 582620
Email. a.beving@opo-furore.nl

 

 

OBSDe Vlinderboom -NT2-school

De Ringen 2

9202 NW Drachten

Tel. 0512-582611

Email. e.visser@opo-furore.nl